İngilizce Öğreniyorum #7# Object Pronouns - Nesne Zamirleri

6 months ago

2.png

İngilizce derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde ise Object Pronouns yani Nesne Zamirleri'ni öğrenmeye çalışacağız.

Object Pronouns - Nesne Zamirleri

Me beni, bana
You seni, sana
Him (Erkekler için) onu, ona
Her (Kadınlar için) onu, ona
it onu, ona
Us bizi, bize
You sizi, size
Them onları, onlara
  • Nesne zamirleri, cümlede nesne konumunda kullanılırlar. Yüklemden yani fiilden sonra gelirler.

Can you make me a sandwich?

Bu cümlede make:yapmak fiildir. Ondan sonra gelen me ise nesne zamiridir.

  • Nesne zamirleri cümlede fiillerin ve edatların nesnesi olarak kullanılır.

  • Than, less ve as gibi kelimelerden sonra nesne zamirleri kullanılabilir.

John is taller than me.

  • Edatlardan sonra (in, at, for, in, ....) nesne zamirleri kullanılır.

This postcard isn't for me. It is for you.

  • It kullanımında eğer bir şey belirgin değilse önce adından bahsedilir. Bir kez adını kullandıktan sonra it kullanılabilir.

I can not find the umbrella. Where did you put it?

  • Cümlede tek başına ve sıfatlardan sonra da nesne zamirleri kullanılır.

Who is hungry?

Me!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!