İngilizce Öğreniyorum #5# TO BE Fiili

2 months ago

1.jpg

To Be fiili İngilizce'de olmak fiilidir. Bir nesneyi veya nesneyi belirten yani niteleyen sıfatı belirtir. ''-dır, - dir'' anlamı cümleye katar.

 • To Be fiilinin tek başına hiçbir anlamı yoktur.

 • İçinde fiil olmayan cümlelerdir. Yani To Be fiilinin olduğu cümlelere isim cümlesi diyoruz.

 • To Be fiili am, is, are. Bunlar kullanılan özneye göre değişmektedir.

 • To Be fiiliin geçmiş zaman şekli was, were. Bunlarda kullanılan özneye göre değişmektedir.

To Be Fiili Olumlu Cümle Kullanımı

To Be fiilinin kullanım sırası;

ÖZNE + TO BE + .....

noktalı yere kullanıma göre nesne, zarf, sıfat, edat, isim gelebilir.

 • I +am

 • He/She/It + is

 • You/We/They + are

NOT: Olumlu cümle kısaltılmış hali kullanımı:

I am = I’m ,

he is = he’s

she is = she’s

it is = it’s

you are = you’re

we are = we’re

they are = they’re

ÖRNEK: They are at home.

3.png

To Be Fiili Olumsuz Cümle Kullanımı

To Be fiilinin kullanım sırası;

ÖZNE + TO BE + NOT + .....

noktalı yere kullanıma göre nesne, zarf, sıfat, edat, isim gelebilir.

 • I +am + not

 • He/She/It + is + not

 • You/We/They + are + not

NOT: Olumsuz cümle kısaltılmış hali kullanımı:

 • I am not için kısaltılmışı yoktur.

 • he is not= he isn’t

 • she is not = she isn’t

 • it is not = it isn’t

 • you are not= you aren’t

 • we are not =we aren’t

 • they are not = they aren’t

ÖRNEK: They are not at home.

To Be Fiili Soru Cümlesi Kullanımı

To Be fiilinin kullanım sırası;

TO BE + ÖZNE + ..... ?

noktalı yere kullanıma göre nesne, zarf, sıfat, edat, isim gelebilir.

 • Am + I + .......?

 • Is + he/she/it + ........?

 • Are + you/we/they + .......?

ÖRNEK: Are they at home?

NOT: Soru cümlesine kısa cevap verirken kullanılan özneye göre;

Yes, they are

No, they are not

şeklinde cevap veririz.

3.jpg

NOT: Olumsuz soru cümlesi kullanımı da aynı soru cümlesi kullanımına benzer şekilde olur. Sadece soru cümlesine Are not şeklinde başlarız.

To Be Fiili Kullanım Yerleri

 • To Be + Sıfat kullanımı

John is handsome.

 • To Be + İsim kullanımı

Alex is a teacher.

 • To Be + Edat kullanımı

I am in my car.

ÇOK ÖNEMLİ NOT: To Be + Fiil şeklinde bir kullanım İngilizce'de kesinlikle yoktur.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!