İngilizce Öğreniyorum #17# Prepositions - Edatlar

5 months ago

1.jpg

Edatlar isimleri, zamirleri ve öbekleri cümlenin diğer öğelerine bağlayan yapılardır. Etkiledikleri isimler veya zamirlerden önce veya sonra gelebilirler. Öncelikle İngilizcede en çok kullanılan edatların bazılarına ve Türkçe karşılıklarını öğrenmeye çalışalım. Sonrasında ise kullanım alanlarını örneklerle görmeye çalışacağız.

in içinde
on üstünde
uder altında
to -e, -a
at de, -da
from -den, -dan
next to bitişiğinde, yanında
with ile
by tarafından, yanında, ile
for için
about hakkında, aşağı yukarı
near yanında
between arasında
off kapalı
around etrafında
behind arkasında
across karşısında
below aşağısında
opposite karşısında
outside dışında
into içinde
onto üstünde
over üzerinde
up yukarı
down aşağı
beside yanında
in front of önünde
without olmadan, -sız, -siz
inside içeride
like gibi
above yukarısında
after sonra
before önce
nearby yakında
during sırasında
except dışında, hariç
against karşı
along boyunca
alongside yanında
amid ortasında
among arasında
amongst arasında
as olarak
aside bir kenara
beneath altında
throughout boyunca
tşmes kere, defa
toward - e doğru
towards -e doğru
upon üzerine
versus -e karşı
via üzerinden
beyond ötesinde
despite rağmen
excepting hariç
excluding hariç
following aşağıdaki
including dahil
per -e başına
since -den beri
than -den, -dan, -e göre
through içinden
underneath altında
unlike aksine
till -e kadar
until -e kadar
within içinde
worth -e değer
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!