İngilizce Öğreniyorum #10# Reflexive Pronouns - Yansıma veya Dönüşlülük Zamirleri

5 months ago

2.png

TANIM: Herhangi bir isme ya da şahıs zamirine işaret eden öznenin yaptığı işten yine kendinin etkilendiğini ve işin yine kendine döndüğünü gösteren kelimelere ingilizcede Reflexive Pronouns yani Yansıma veya Dönüşlülük Zamirleri denir.

Reflexive Pronouns - Yansıma veya Dönüşlülük Zamirleri

myself kendim
yourself kendin
himself kendisi
herself kendisi
itself kendisi
ourselves kendimiz
yourselves kendiniz
themselves kendileri
  • Yansıma zamirleri cümlede yüklemden yani fiilden sonra gelir.

  • Bir eylemi yapan özne ve o eylemden etkilenen nesne de aynı kişi ise nesne olarak yansıma zamirlerini kullanırız.

I cut myself while making the salad.

Cümlesinde salatayı yapan ve kendisinide kesen benim.

  • Yansıma zamirleri özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak kullanılabilir.

I bought a present for myself.

  • Özneyi vurgulamak için eylemin öznesi kendisi tarafından yapılacağını anlatmak için yansıma zamirlerini kullanırız. Bu durumda bizzat şeklinde çevrilebilir.

I ate all the cake myself.

  • Yansına zamirleri cümlede özne olarak kullanılmaz.

''Herself sent the email.'' Cümlesi yanlıştır. Nedeni ise yansıma zamiri herself cümlede özne olmasıdır.

''She sent the email herself.'' Cümlesi doğrudur. Nedeni ise yansıma zamiri cümlede özne olmamasıdır.

  • By + Reflexive Pronouns kalıbı cümlede ''kendi kendine, kendi başına'' anlamlarında kullanılır.

  • On + Possessive Adjective + Own kalıbı içinde yine ''kendi kendine, kendi başına'' anlamlarında kullanılır.

I don't like eating by myself.

  • Son iki kuralın birleşiminden oluşan tablomuz aşağıdaki gibidir;
by myself = on my own kendi kendime
by yourself = on your own kendi kendine
by himself = on his own kendi kendisine
by herself = on her own kendi kendisine
by itself = on its own kendi kendisine
by ourselves = on our own kendi kendimize
by yourselves = on your own kendi kendinize
by themselves = on their own kendi kendilerine
  • Yansıma zamirleri ile deyimleşmiş bazı ifadeler ise;

enjoy yourself: eğlenmek

behave yourself: uslu durmak

help yourself: buyur al

make yourself ....... : ......... yapmak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE WEKU!